.

Uitdagingen: ... de uitdagingen

Dromen, doelen en idealen. De weg ernaar toe is allerminst zeker. Vaak krijgt verandering onderweg pas betekenis. Aan het begin staan grote of kleine gebeurtenissen:

- Concurrenten met meer marktaandeel
- Het einde van product life cycles
- Te weinig samenwerking in teams
- Een nieuwe organisatiestructuur
- Kennisachterstand of stagnerende innovatie
- Achterblijvend resultaat van forecasts of jaarplannen
- Ontevreden klanten

JazzInBusiness helpt u met de zoektocht en doorbraak van dilemma's die u onderweg tegenkomt. Uw keuze om het anders te doen staat voor ons al vast.

Zoals Miles Davis, die eind jaren zestig tegen de grenzen aan liep van zijn jazz. Hij verzamelde een groep toppers en in de sfeer van die revolutionaire tijd gingen ze op zoek naar het nieuwe. Voor het eerst gebruik makend van de mogelijkheden van de elektornische instrumenten.